Hoppa till huvudinnehållet

DLD

DLD har konventionell utformning med bredd- och höjdmått som ej överskrider aktuella anslutningsmått. Ljuddämparen kan tillverkas i alla normalt förekommande kanaldimensioner.

Konstruktion

DLD har yttermantel av trapetskorrugerad plåt för stabilitet och minskad risk för egensvängningar.
DLD är utformad för lågt tryckfall med baffelkombinationer som dämpar framförallt lågfrekvent ljud väl.
Isoleringsmaterialet är utvecklat för goda ljudegenskaper, låg vikt och rensbarhet samt uppfyller krav för brandteknisk klass som obrännbar basskiva med ytskiktsklass 1 för temperaturer mellan –30 till 50 °C och krav för emissioner och mikroorganismer enligt BBR.

DLD uppfyller krav enligt täthetsklass C.

DLD levereras försedd med skarvprofil typ LS.

Verktyg för dimensionering och projektering

Programmet LindQST eller DIMsilencer rekommenderas för snabbt val av ljuddämpare eller en komplett och snabb ljudberäkning av kanalsystemet.

Programmet CADvent erbjuder dimensionering i en miljö med 3D-modellering.

Datoriserad projektering kan där utföras med automatisk presentation av ljudnivåer, tryckfall mm.

EgenskapVärde
Visa produktbild-nr0