Hoppa till huvudinnehållet
/frontend/shared/header/languagechooser

UltraLink - En viktig komponent för alla behovsstyrda ventilationssystem

UltraLink är en ny och unik teknik för exakt och tillförlitlig mätning och styrning av luftflöde som har utvecklats för att ge ett optimalt inomhusklimat, med minsta möjliga energiförbrukning. Med en UltraLink-styrenhet kan du skapa effektivare och optimerade ventilationssystem med låga underhållskostnader.

Ultrasmarta fördelar

Eftersom energiförbrukningen i vårt samhälle fortfarande är alldeles för hög krävs det nya tekniker och bättre lösningar för att lyckas. Ett ökat fokus på energibesparing har lett till att ventilationssystem med låga flöden blivit allt vanligare. Något som i sin tur skapat ett behov av mätinstrument och metoder som har hög mätnoggrannhet även i låga flöden.

  • Unik mätmetod för mätning av luftflöde och temperatur
  • Mäter noggrant i hela flödesområdet inklusive vid låga flöden
  • Har inga inskjutande delar i luftflödet vilket bidrar till minskat tryckfall och gör den lätt att rengöra
  • Kan kommunicera med överordnande system
  • Kompatibel med både nya och gamla ventilationssystem genom analog och/eller digital signal
  • Dimensioner från 100 mm till 630 mm