Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo
Choose languge
Logga in

Minska kundernas klimatpåverkan

Byggnader står för 40 procent av all energiförbrukning. Tillsammans med våra kunder kan vi minska miljöpåverkan, bland annat genom att erbjuda ledande energieffektiva produkter och system med hög grad av återvinning.

Hållbara och energieffektiva lösningar

Att ha de mest energieffektiva lösningarna på marknaden är inte enbart en konkurrensfördel, det är även nödvändigt för klimatet. Energieffektiva lösningar minskar dessutom kundernas miljöpåverkan och driftskostnader.

Det är viktigt för oss att erbjuda produkter som är säkra och enkla att arbeta med. Vi ska även erbjuda tjänster och produkter för att förlänga livslängden och optimera användningen. Ett långsiktigt mål för Lindab är att erbjuda kompletta tjänster för hela produktens livscykel.

Lindab ska: 

  • minska kundernas miljöpåverkan genom våra produkter.
  • erbjuda de mest erkända och efterfrågade produkterna för hållbarhet.

 

 

 

 

   

Digitala hjälpmedel och ny teknik för att optimera energianvändningen

Digital teknik kan användas för att optimera produkter och system. Med smarta och uppkopplade produkter kan data användas för att stödja bättre beslutsfattande om energiförbrukning och resurstilldelning.

Genom att erbjuda uppkopplade produkter kan underhåll och konfiguration ske på distans, vilket ökar effektiviteten och minskar energiförbrukningen.

Kunderna kan optimera utformningen av sina byggprojekt med hjälp av smart programvara. Det ger bättre inomhusklimat samtidigt som kunden får en effektivare planeringsprocess.  

Lindab ska:

  • erbjuda stöd för beräkningar så att olika lösningar kan jämföras.
  • erbjuda digitala verktyg så att kunden kan välja den mest energieffektiva designen och systemet.
  • erbjuda uppkopplade produkter för att kunna optimera inomhusklimatet och minska energiförbrukningen.
  • utveckla smarta produkter med syfte att öka livstiden samt erbjuda bättre kringtjänster.

 

 

 

 

   

Cirkulär ekonomi med en hög grad av återanvändning

Byggsektorn har stor potential att minimera avfall och förbättra cirkulära flöden genom en mer effektiv resursanvändning. Produkter och tjänster måste utformas för att ha en lång livslängd, vara återanvändbara och återvinningsbara.

Hela livscykeln kommer att utvärderas vid val av produktdesign och material. Miljöproduktdeklarationer (EPD) skapas för att det ska vara tydligt hur produkterna påverkar miljön.

För att lyckas med cirkulär ekonomi måste samarbete ske genom hela kund- och leveranskedjan.

Lindab ska:

  • använda hållbara material i våra produkter.
  • designa våra produkter för återanvändning eller återvinning, för att därmed minimera deras påverkan på miljön under deras livscykel.

 

 

 

     

Lindabs hållbarhetsplan