Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo
Choose languge
Logga in
Två höghus med gröna växter

Hållbara byggnader för vår framtid

På Lindab vill göra det enkelt att bygga hållbart. Vi utvecklar våra produkter med hänsyn till miljön och vi uppfinner lösningar som möter behovet av komfort och energieffektivitet. Vi vill bidra till hållbar utveckling med produkter och tjänster som effektiviserar byggande, minskar resursförbrukning och förbättrar inomhusklimat för allas hälsa och välmående. Vi gör det så att du kan fortsätta bygga med gott samvete - inte bara idag, utan också imorgon.

Vi förväntar oss att produkter och tjänster som levereras till Lindab ska vara av Lindabs kvalité. Vi stödjer och hjälper strategiska leverantörer att förbättra deras kvalitet samt sociala och miljömässiga prestationer. Samarbetet kräver öppenhet, transparens och ärlighet. Med våra kunders framgång i fokus, tillför vi en hållbar försörjningskedja genom att arbeta och utvecklas tillsammans med våra leverantörer.

Med Lindab som din partner kan du vara trygg med dina produktval. Vi tillhandahåller intyg om att våra produkter når högt ställda kvalitets- och miljökrav. Tillsammans skapar vi hälsosamma byggnader och bidrar till ett bättre klimat för vår planet.

Stålrulle

Stål - ett hållbart material

Stål förbrukas inte. Det används om och om igen utan att dess kvalitet eller styrka försämras. Stål är världens mest återvunna industriella material och det är unikt genom att det behåller sina egenskaper oavsett hur många gånger det återvinns. Genom att återvinna skrot i ståltillverkningen sparar man på naturresurser, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar.

Broschyr om hållbart byggande

Hållbarhetscertifiering

En hållbarhetscertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas genom egenkontroll eller av en tredje part. Målet med miljöcertifiering av en byggnad är att minska miljöpåverkan under hela byggnadens livscykel. Certifieringen hjälper till att minska användningen av resurser som mark, vatten, energi och byggnadsmaterial.

Certifieringssystem

En byggnads miljöprestanda bedöms genom poängsättning inom ett antal olika områden som energianvändning, inomhusklimat och materialval. Lindab kan hjälpa till att samla poäng inom en rad olika områden. Högre poäng och betyg kan uppnås genom att välja våra produkter och konstruera lufttäta, energieffektiva system.

Logotyp för Eurovent

Minskat fotavtryck med täta kanalsystem

Våra kanalsystem Lindab Safe och Safe Click är de första Eurovent-certifierade luftkanalsystemet i världen som uppfyller täthetsklass D. Lufttäthet är en väsentlig del för att skapa en hälsosam, bekväm och energieffektiv livsmiljö.

Miljövarudeklarationer (EPD)

I en miljövarudeklaration redovisas miljöpåverkan från en produkt över hela dess livscykel. Från råmaterialutvinning till återvunnet material efter byggnadens livstid.
En byggvarudeklaration

Upptäck mer

Att ha uppdaterad information är avgörande för en hållbarhetscertifiering. Vi tillhandahåller dig relevant dokumentation genom bland annat produktcertifikat och byggvarudeklarationer.

 

 

Två personer som arbetar vid surfplatta

För ett bättre klimat

På Lindab vill vi skapa hälsosamma byggnader, minska våra kunders klimatpåverkan och driva en hållbar verksamhet. Allt detta har vi samlat under "För ett bättre klimat". Där kan du läsa mer om våra hållbarhetsaktiviteter och planer.