Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo
Choose languge
Logga in

Systematisk arbete med säkerhet

Lindab har en nollvision för arbetsskador. Vi följer upp det med nyckeltalet LTIF det vill säga antal arbetsplatsolyckor per miljoner arbetade timmar. Under 2020 har antalet olyckor minskat med mer än 40 procent, vilket är ett viktigt steg i riktning mot visionen.

Stina Nordström, Group Health and Safety Manager på Lindab

Varför minskar antalet olyckor?

Vi hade för några år sedan en alldeles för hög olycksfallsfrekvens jämfört med branschsnittet och var långt ifrån vår nollvision för arbetsskador. Det var tydligt att något behövde göras. Sedan dess har vi ökat fokus på säkerhetsmedvetandet, infört tätare rapportering och fler redskap för analys och aktiviteter på våra enheter, samt investerat i säkrare produktionsutrustning. Det har gett resultat. Olycksfallsfrekvensen för 2020 var 40 procent lägre än året innan.

Några aktiviteter som haft extra betydelse?

Vi har arbetat med så kallade Safety Alerts, som ökar medvetenheten om riskerna i arbetsmiljön baserat på larm om incidenter och olyckor i liknande arbetsmiljö på annan enhet. För att kunna arbeta ännu mer förebyggande har vi infört rapportering av så kallade osäkra situationer – en grundläggande åtgärd för att öka fokus och hantera risker i sin omgivning. En annan enkel men betydelsefull handling är att det nu blivit obligatoriskt att bära skyddsskor i all vår produktion och logistik.

Hur har covid-19-pandemin påverkat arbetet?

Jag skulle säga att vi trots pandemin har lyckats hålla ett bra fokus och arbetat ännu intensivare med säkerheten i hela Lindab. Även om många har arbetat på annorlunda sätt, från till exempel hemmet, har vi utvecklat digitala arbetssätt som fungerat väldigt väl. 

 

>> Tillbaka till samtliga aktiviteter