Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo
Choose languge
Logga in

Grönvit hållbarhet tillsammans med Rögle

Initiativet ”Grönvit hållbarhet” är ett samarbete med ishockeyklubben Rögle i Ängelholm, med syfte att skapa aktiviteter inom sysselsättning, rörelse och inkludering för barn och vuxna. Tanken är att öka samverkan mellan föreningslivet, närlingslivet och kommunerna för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Grönvit Hållbarhet - Lindab

Grönvit Hållbarhet har projekt inom ett antal olika områden:

Hälsa
Arbeta för att belysa och motverka den negativa trenden med ökad psykisk ohälsa bland barn och unga. Att få fler barn och ungdomar i rörelse och öka kunskapen om fördelarna med en aktiv livsstil.

Sysselsättning
En meningsfull sysselsättning har stor betydelse för vårt välbefinnande men är långt ifrån en självklarhet för alla människor. De människor som varken studerar eller arbetar upplever ofta ett utanförskap – de saknar delaktighet i samhället. Målet är att bryta isolering och skapa fler vägar till en varaktig plats på arbetsmarknaden.

Inkludering
Alla har inte samma förutsättningar och då behöver vi anpassa verksamheter och aktiviteter för att alla ska kunna vara med. Öka kunskapen om barn och ungdomars olika förutsättningar och därmed skapa möjlighet för att fler ska kunna vara aktiva.

>> Läs mer om Grönvit Hållbarhet 

 

>> Tillbaka till samtliga aktiviteter