Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo
Choose languge
Logga in

Integritetspolicy

Lindab AB/Lindab Sverige AB har åtagit sig att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur Lindab AB/Lindab Sverige AB behandlar och använder de personuppgifter som vi får från dig i samband med denna webbplats och hur du kan kontakta oss om du har ytterligare frågor angående vår behandling av dina personuppgifter.

Lindab AB/Lindab Sverige AB samlar in och lagrar personuppgifter, till exempel namn, e-postadress, telefonnummer, IP-adress som du skickar in för att få information från oss. Dessa personuppgifter hjälper oss att behandla din begäran om information.

Förutom ovan nämnda användning och syften, kan vi också använda dina personuppgifter för att administrera och förbättra denna webbplats, för våra interna register, för statistisk analys och (om tillämpligt), för att slutföra din produktorder och / eller för att kontakta dig angående försäljning och som en del av våra kundrelationer. Dessutom lagrar vi dina inställningar som du ställer in när du använder vår webbplats.

Lindab AB/Lindab Sverige AB:s insamling av personuppgifter baseras på behovet av att genomföra ovanstående processer. I den mån Lindab AB använder personuppgifterna för att förbättra denna webbplats eller för att analysera statistik är grunden för insamling av uppgifter Lindab AB: s legitima intresse att utföra sådana förbättringar och analyser samt avsikten att ge dig bättre service och mer specifik information.

För de angivna syftena kan personuppgifter överföras till Lindab Group-företagen i länder runt om i världen (som kan vara belägna utanför EU / EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som i vissa fall kan ha en lägre skyddsnivå än den inom EU / EES, såsom [USA, Ryssland, fd jugoslaviska länder som ännu inte är EU-medlemsländer, Norge och Schweiz]. Vid överföring av personuppgifter till länder utanför EU / EES använder Lindab AB standardkontraktsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter. Standardavtalsklausulerna finns via följande länk: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

Personuppgifterna som samlas in och lagras används uteslutande av företag inom Lindab Group, utom i följande fall där vi kan skicka uppgifterna till mottagarparter:

  • När det krävs enligt lag;
  • Till en köpare eller en potentiell framtida köpare av vår verksamhet och / eller;
  • Till tjänsteleverantörer utsedda av Lindab AB som tillhandahåller tjänster anslutna till denna webbplats eller dess funktioner, men endast i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla dessa tjänster - till exempel vår leverantör(er) av IT-tjänster som hostar, utvecklar och erbjuder stöd för denna webbplats.

Lindab AB/Lindab Sverige AB kommer att vidta åtgärder för att skydda all personlig information som överförs till sådan tredje part, eller som har överförts till andra länder, i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd och som anges ovan.

Vissa informationsfält på webbplatsen är markerade med * -tecken. De är obligatoriska när du fyller i dina uppgifter. Konsekvensen av att inte tillhandahålla informationen är att webbplatsens funktion inte kan fungera för dig.

Lindab AB/Lindab Sverige AB lagrar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att uppfylla det syfte som uppgifterna har samlats in för. Detta innebär att Lindab AB/Lindab Sverige AB tar bort dina personuppgifter när sådana uppgifter inte längre är nödvändiga för att behandla en begäran, en order eller för att administrera ditt konto eller vår kundrelation. Statistik som har anonymiserats kan sparas därefter. För mer information, kontakta din Lindab-kontakt om lagringstiderna.

Du kan när som helst begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. Observera dock att radering kan innebära att Lindab AB/Lindab Sverige AB inte kan behandla förfrågningar eller beställningar, eller att ditt konto går ut. Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter från vår post. Du har rätt att begära en begränsning av användningen av dina personuppgifter (till exempel om du anser att uppgifterna är felaktiga) eller avslutandet av användningen av dina personuppgifter (till exempel när det gäller användningen av uppgifterna för att förbättra Lindab AB/Lindab Sverige AB:s webbplats). Du har rätt att begära de personuppgifter som används för att behandla en order, att administrera ditt konto eller vår kundrelation i ett maskinläsbart format som du har rätt att överföra till en annan datakontrollant. Om behandling av din personliga information bygger på ditt samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Ditt tillbakadragande kommer inte att påverka lagligheten i behandlingen som genomförts innan du drog tillbaka ditt samtycke.

Det kan finnas villkor eller begränsningar för dina rättigheter. Det är därför inte säkert att du till exempel har rätten till dataportabilitet i det specifika fallet - det beror på de specifika omständigheterna för behandlingsaktiviteten.

Lindab AB (organisationsnummer: 556068-2022) ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, och förfrågningar om att utöva dina rättigheter enligt ovan ska adresseras till Lindab AB i ett kuvert markerat med "Attn: Lindab Group GDPR Manager" . Du kan även skicka ett e-postmeddelande till gdpr@lindab.com med ämnet “Till Lindab Group GDPR Manager”.

Om du har ett klagomål om behandling av dina personuppgifter av Lindab AB/Lindab Sverige AB har du rätt att rapportera sådan missnöje till Datainspektionen, tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter för Lindab AB/Lindab Sverige AB.