Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo
Choose languge
Logga in

Integritetspolicy

Lindab International AB, svenskt org.nr. 556606–5446, och dess dotterbolag inom Lindabkoncernen har åtagit sig att skydda dina personuppgifter.

Detta integritetsmeddelande beskriver hur våra bolag inom Lindabkoncernen behandlar och använder de personuppgifter som vi får från dig i samband med denna webbplats, samt hur du kan kontakta oss om du har ytterligare frågor angående vår behandling av dina personuppgifter.

Observera att ett enda företag inom Lindabkoncernen kan vara ensam personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta integritetsmeddelande kommer dock i det följande gemensamt att referera till Lindab International AB och dess dotterbolag inom Lindabkoncernen som "Lindab". Om du är osäker på vilket bolag som ansvarar för din hantering är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Lindab samlar in och lagrar personuppgifter, till exempel namn, e-postadress, telefonnummer, eller din IP-adress som du anger för att få information från oss. Dessa personuppgifter hjälper oss att behandla din begäran om information. För vår användning av cookies, klicka på den gröna cirkeln i nedre vänstra hörnet av ditt webbplatsfönster.

Utöver ovan nämnda användning och ändamål kan vi även använda dina personuppgifter för att administrera och förbättra denna webbplats, för våra interna register, för statistisk analys och (om tillämpligt), för att slutföra dina produktbeställningar och/eller för att kontakta dig när det gäller försäljning och som en del av våra kundrelationer. Dessutom lagrar vi dina inställningar du ställer in när du använder vår webbplats.

Lindabs insamling av personuppgifter baseras på behovet av att utföra de processer som anges ovan. I den mån Lindab använder personuppgifterna för att förbättra denna webbplats eller för att analysera statistik, är grunden för insamling av data Lindabs berättigade intresse att genomföra sådana förbättringar och analyser samt avsikten att ge dig en bättre service och mer specifik information.

För de angivna ändamålen kan personuppgifter komma att överföras till Lindabkoncernens bolag i länder runt om i världen (som kan vara belägna utanför EU/EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som i vissa fall kan ha en lägre skyddsnivå än den inom EU/EES, såsom USA, före detta jugoslaviska länder som ännu inte är EU-medlemsstater, Norge och Schweiz. Vid överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES använder Lindab standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter. Standardavtalsklausulerna kan hittas via följande länk: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

De personuppgifter som samlas in och lagras används uteslutande av företag inom Lindabkoncernen, förutom i följande fall då vi kan komma att lämna uppgifterna till andra mottagande parter:

  • När det krävs enligt lag;
  • Till en köpare eller en potentiell framtida köpare av vår verksamhet, och/eller;
  • Till tjänsteleverantörer utsedda av Lindab som tillhandahåller tjänster kopplade till denna webbplats eller dess funktioner, men endast i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla dessa tjänster – till exempel vår leverantör av IT-tjänsteleverantör(er) som är värd för, utvecklar och erbjuder support för denna webbplats.

Lindab kommer att vidta åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till sådan tredje part, eller som har överförts till andra länder, i enlighet med gällande dataskyddslagar och enligt ovan.

Vissa informationsfält på webbplatsen är markerade med en asterisk ("*"). De är obligatoriska fält när du fyller i dina uppgifter. Konsekvensen av att inte tillhandahålla informationen är att den särskilda funktion på webbplatsen som kräver nämnda data inte kan fungera för dig.

Lindab lagrar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket uppgifterna har samlats in. Detta innebär att Lindab raderar dina personuppgifter när sådana uppgifter inte längre är nödvändiga för att behandla en begäran, en beställning eller för att administrera ditt konto eller vår kundrelation. Statistik som har anonymiserats kan sparas därefter. För detaljer, fråga din Lindab-kontakt om lagringstiderna.

Du kan när som helst begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. Observera dock att radering kan innebära att Lindab inte kan behandla förfrågningar eller beställningar, eller att ditt konto löper ut. Du har rätt att begära ut en kopia av dina personuppgifter från vårt register. Du har rätt att begära en begränsning av användningen av dina personuppgifter (till exempel om du anser att uppgifterna är felaktiga) eller upphörande av användningen av dina personuppgifter (till exempel vad gäller användningen av uppgifterna för att förbättra Lindabs webbplats). Du har rätt att begära ut de personuppgifter som används för att behandla en beställning, för att administrera ditt konto eller vår kundrelation i ett maskinläsbart format som du har rätt att överföra till en annan personuppgiftsansvarig. Om behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande kommer inte att påverka lagenligheten av den hantering som utfördes innan du återkallade ditt samtycke.

Lindab är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter och förfrågningar om att få utöva dina rättigheter enligt ovan ska ställas till Lindab i ett kuvert märkt med ”Attn.: Lindab Group GDPR Manager”. Alternativt kan du också skicka ett mail till gdpr@lindab.com. Vänligen lägg till "Till Lindab Group GDPR Manager" i ditt e-postmeddelandes ämnesrad.

Om du har ett klagomål angående Lindabs behandling av dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för Lindabs personuppgiftsbehandling. För deras uppdaterade kontaktuppgifter, se deras hemsida (https://www.imy.se/om-oss/kontakta-oss/).