Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo
Choose languge
Logga in

Lindab Solus | Ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem

Tänk dig ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem där värme och kylaggregat aldrig mer behöver köras samtidigt. Lindabs Solus-system minskar direkt dina investerings- och installationskostnader samt löpande kostnader genom att erbjuda ett enkelt men ändå högeffektivt klimatsystem för ventilation, kyla och värme.

Så fungerar det

Solus återanvänder värmeenergin i byggnadens vattenkrets och flyttar energin från kylda till värmda rum – allt utifrån det faktiska behovet. Genom att returvattnet från byggnadens olika zoner blandas, kan det tempererade vattnet och energin återcirkuleras istället för att som vid traditionella system ständigt kylas ned eller värmas upp. Det sker genom att samtliga bafflar är kopplade till en och samma vattenkrets.

Sänkta energikostnader

Solus-lösningen skapar ett behagligt inneklimat med en jämn temperatur i hela kontorsbyggnaden och alla dess rum. Det innebär också att man bara behöver förse byggnaden med den energi som motsvarar skillnaden mellan kylbehovet och värmebehovet, vilket sänker den totala energiförbrukningen för uppvärmning med ca 10-15 %

Varför Lindab Solus?

  • Tillgodoser både kyl- och värmebehov​
  • Saknar rörliga delar - inga ventiler, inga ställdon, ingen styrning och inga rumsgivare
  • Ger optimal luftfördelning i såväl ventilationssystemet som i rummet
  • Låg installations- och driftskostnad
  • Självreglerande system
  • Förbättrat COP-tal vid användning av värmepump​

 

En kraftfullare baffel

Lindabs Soluslösning är möjlig helt och hållet tack vare den extremt kraftfulla tilluftsbaffeln Solus. Genom att fokusera utvecklingen på effektoptimerande kyl- och värmekapacitet, har vi fått fram Solusbaffeln som levererar en helt unik effektkapacitet.

Inga termostatventiler, ställdon eller givare

Den viktigaste funktionen i Lindabs Solus-system är energiutjämningen. För att en optimal temperaturbalans ska råda i hela byggnaden måste vattenflödet vara konstant oavsett närvaron i byggnaden. Det betyder i själva verket att inga ventiler, ställdon eller någon typ av rumsgivare eller regulatorer behövs.

 

 

Solus blev valet i Jönköping

”Solus energibesparing, enkla installation, försumbara underhållskostnader, men framför allt möjligheten till en jämn temperatur i hela byggnaden, dygnet runt, var faktorer som fällde avgörandet” så säger Gunnar Järvhammar som var med och valde Solus till det nybygga Munksjötornet i Jönköping.
Kontaktperson hos Lindab

Vill du prata med en expert?

Vårt vänliga och kunniga team med experter finns här för att svara på dina frågor. Tveka inte att höra av dig.