Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo
Choose languge
Logga in

Munksjötornet i Jönköping

I Munksjöstaden, i Jönköpings centrala delar, uppfördes 2015 ett nytt landmärke för staden i form av den 16 våningar höga kontorsbyggnaden Munksjötornet. Det är inte enbart ett arkitektoniskt landmärke, det blev också en milstolpe för en helt ny, ja faktiskt världsunik, inneklimatteknik: Lindabs nyutvecklade Solussystem.

Lindab Solus flyttar energin från kylda till värmda rum, och blandar och återcirkulerar det tempererade vattnet istället för att som vid traditionella system ständigt kyla ned eller värma upp det.

”Vi ser Solus som en mycket spännande lösning och något som helt klart representerar framtiden för inneklimatsystem”

- Gunnar Järvhammar från fastighetsägaren Tolust.

Läs mer om våra ventilationslösningar här.

Temperaturutjämnande enkretssystem

Solus är ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem som återanvänder värmeenergin i byggnadens vattenkrets och flyttar energin från kylda till värmda rum – allt utifrån det faktiska behovet. Genom att returvattnet från byggnadens olika zoner blandas, kan det tempererade vattnet och energin återcirkuleras. Det sker genom att samtliga bafflar är kopplade till en och samma vattenkrets.

Effektiv energibesparing

Solus passar utmärkt tillsammans med alla former av förnybar energi och stora energivinster realiseras. Upp till 50% lägre kylenergianvändning och 10-15% lägre värmeenergianvändning tillgodoser på ett mycket bra sätt marknadens krav på energieffektiva inneklimatlösningar.

Inga rörliga delar

Ett utmärkande drag för Solus är också att baffeln helt saknar rörliga delar – inga ventiler, inga ställdon, ingen styrning, inga rumsgivare. Vätskeflödet och luftflödet är likadant i alla bafflar och hela inneklimatsystemet regleras, liksom eventuell spetsning med fjärrvärme eller fjärrkyla, från fläktrummets styrsystem.

Enkel installation

Runt 30 Solusbafflar monteras på varje plan, de flesta i den yttre solfjäderformade ringen som bildar det öppna storkontoret. Totalt rör det sig om ca 500 bafflar. Själva systemet är i sig mycket enkelt, med ett vattenflöde på varje plan, helt utan någon injusteringsutrustning. Efter provtryckningen kopplas sedan varje baffel till den sammanhängande vattenkretsen och efter det ansluts tilluftskanalen till varje baffel och hela installationsprocessen är klar.

”Solus energibesparing, enkla installation, försumbara underhållskostnader, men framför allt möjligheten till en jämn temperatur i hela byggnaden, dygnet runt, var faktorer som fällde avgörandet”

- Gunnar Järvhammar


Använda produkter

Glad Lindabmedarbetare med svart pikétröja

Vill du prata med en expert?

Vårt vänliga och kunniga team med experter finns här för att svara på dina frågor. Tveka inte att höra av dig.