Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo
Choose languge
Logga in

Utbildade och licensierade företag

Lindab utbildar i taksäkerhet med moment som inkluderar produktgenomgång, monteringsförståelse, åtdragningsmoment, dimensionering snömassor, Boverkets byggregler, arbetsmiljölagen, ordningslagen, lagen om skydd mot olyckor, skydd mot skada genom fall, plan- och bygglagen, branschstandarden, riskanalys, riskbedömning och riskreducering.

Önskar du att utbilda dig? Kontakta oss här.

Dessa företag har personer som erhållit utbildning och licens i att montera och använda Lindabs taksäkerhetsprodukter.