Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo
Choose languge
Logga in

TEKNOsim

TEKNOsim 6.0 är ett snabbt och lättanvänt simuleringsprogram för effektbehov och inomhusklimat. Det kan användas för att beräkna kyl- och värmeeffekter i byggnader, överhettningstimmar och PPD-index samt årlig energianvändning för uppvärmning och kyla. TEKNOsim är fabrikantoberoende och du kan lita på resultaten. Programmet används i alla led ända från tidiga projekteringsskeden.

Enkelt att använda

 • Alla indata väljs via dialogrutor
 • En mängd färdiga konstruktioner för väggar, fönster, tak och golv finns fördefinierade i programmet.
 • Möjlighet att bygga egna material och konstruktioner
 • Resultaten presenteras i överskådliga diagram och tabeller
 • ASHRAE-baserade väderdata för platser i hela världen
 • Fördefinerade tidsscheman baserat på olika rumstyper för energiberäkningar
 • Lindabs samtliga vattenburna klimatprodukter är inlagda i programmet
 • En guide i programmet hjälper nya användare att enkelt och snabbt komma igång med klimatsimuleringar

Tillförlitligt och rätt

 • TEKNOsim bygger på mycket lång erfarenhet av databaserad klimatsimulering
 • Programmet tar hänsyn till alla betydelsefulla parametrar som påverkar inomhusklimatet
 • Snabba, korrekta beräkningar som minimerar risken för överdimensionering av klimatsystemet
 • Verifierat av Chalmers Industriteknik CIT och LTH i Lund
 • Fabrikantoberoende
 • Möjlighet att beräkna kyl- och värmeeffekt för olika typer av klimatsystem

Se konsekvenserna

 • Resultaten åskådliggörs i överskådliga tabeller och diagram
 • Genom att förändra olika parametrar kan byggnadens och installationernas dynamik studeras

Pprogrammet har en 14-dagars gratis testperiod. Efter det behövs en licens för att fortsätta använda programmet. Kontakta teknisksupport.ventilation@lindab.com om du önskar köpa en licens.

Fyll i formuläret nedan för att ladda ner TEKNOsim.