Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo
Choose languge
Choose languge
Logga in

TEKNOsim

TEKNOsim 6.0 är ett snabbt och lättanvänt simuleringsprogram för effektbehov och inomhusklimat. Det kan användas för att beräkna kyl- och värmeeffekter i byggnader, överhettningstimmar och PPD-index samt årlig energianvändning för uppvärmning och kyla. TEKNOsim är fabrikantoberoende och du kan lita på resultaten. Programmet används i alla led ända från tidiga projekteringsskeden.

Enkelt att använda

 • Alla indata väljs via dialogrutor
 • En mängd färdiga konstruktioner för väggar, fönster, tak och golv finns fördefinierade i programmet.
 • Möjlighet att bygga egna material och konstruktioner
 • Resultaten presenteras i överskådliga diagram och tabeller
 • ASHRAE-baserade väderdata för platser i hela världen
 • Fördefinerade tidsscheman baserat på olika rumstyper för energiberäkningar
 • Lindabs samtliga vattenburna klimatprodukter är inlagda i programmet
 • En guide i programmet hjälper nya användare att enkelt och snabbt komma igång med klimatsimuleringar

Tillförlitligt och rätt

 • TEKNOsim bygger på mycket lång erfarenhet av databaserad klimatsimulering
 • Programmet tar hänsyn till alla betydelsefulla parametrar som påverkar inomhusklimatet
 • Snabba, korrekta beräkningar som minimerar risken för överdimensionering av klimatsystemet
 • Verifierat av Chalmers Industriteknik CIT och LTH i Lund
 • Fabrikantoberoende
 • Möjlighet att beräkna kyl- och värmeeffekt för olika typer av klimatsystem

Se konsekvenserna

 • Resultaten åskådliggörs i överskådliga tabeller och diagram
 • Genom att förändra olika parametrar kan byggnadens och installationernas dynamik studeras

Pprogrammet har en 14-dagars gratis testperiod. Efter det behövs en licens för att fortsätta använda programmet. Kontakta teknisksupport.ventilation@lindab.com om du önskar köpa en licens.

Fyll i formuläret nedan för att ladda ner TEKNOsim.