Hoppa till huvudinnehållet

FlerkonspridareFKD

FKD är en cirkulär, ställbar flerkonspridare, vilken normalt används för tilluft. Spridaren är ställbar mellan horisontell och vertikal inblåsning, och är därför lämpad för inblåsning av både över- och undertemperad luft. FKD upp till storlek 400 kan med fördel monteras i tryckfördelningslåda typ MB för att få stabil tillströmning till donet och möjlighet till individuell injustering.
Spjällalternativ B är ett unik linjärt konspjäll som kan användas och injusteras i hela flödesområdet (0-100%). Spjället har även mycket goda tekniska egenskaper vilket medför att ett högt tryckfall kan användas för injustering utan att skapa några problem med höga ljudalstringar, samt att konstruktionen av spjället medför mycket korrekta och tillförlitliga luftmängder.
Spjällalternativ C är ett blad/vridspjäll för tilluft. Detta används med fördel i applikationer där injusteringstrycket är lågt i tryckfördelningslådan.

  • Lämpligt för tilluft
  • Vertikalt eller horisontellt inblåsningsmönster
  • Tryckfördelningslåda med flera olika spjällalternativ
Specifikationer
EgenskapVärde
Dimensioner160 - 630
Material/Kulör9003, GALV
Visa produktbild-nr0

Sortera artiklar på:

PopularitetPrisNamn

Sortera:

Visa:

Visa:

Dimensioner
Material/Kulör