Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo
/frontend/shared/header/languagechooser

RensluckaLKCR

Rensluckan används även som inspektionslucka till
rektangulära kanaler. Till rensluckan ingår en infästningsram som sätts fast i den rektangulära kanalen. Fastsättningen sker normalt med blindnit genom den utvikta kanten på fästramen. Den kan även förses med vikbleck om man så önskar.

Rensluckan lossas lätt från infästningsramen med hjälp av snäpplås. Vid isolerat utförande kommer dess insida alltid att ligga i nivå med kanalens innersta begränsningsyta oavsett om kanalen är invändigt eller utvändigt isolerad.
Tabellen nedan anger luckans isoleringstjocklek vid olika kanalisoleringsalternativ.

Luckan bör ej placeras längre än 50 mm från närmaste sida på den rektangulära kanalen.

Maximalt kvadratiskt mått på rensluckan är 1170×1170 mm.

EgenskapVärde
Visa produktbild-nr0

Sortera:

Visa:

Typ