Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo
Choose languge
Logga in

Operahuset i Köpenhamn

Operahuset i Köpenhamn visade sig vara en utmaning för att uppnå bästa möjliga resultat. Fullskaletest i vårt laboratorium i Danmark, tillsammans med uppfinningsrikedom och erfarenhet av Lindabs ljudspecialister presenterades lösningar som sörjt för alla luftspridningsbehov i denna spännande byggnad med hårt satta ljudkrav. Över 1700 Lindab don, många med skräddarsydda galler för att passa byggnadens arkitektur, distribuerar nu frisk luft till byggnadens 41 000 m2 och 1 000 rum.

”Ett projekt av denna typ bygger på mycket unika och helt olika lösningar. De arkitektoniska ambitionerna var mycket högt ställda, och det ställde i sin tur motsvarande höga krav på alla tekniska lösningar – från fasadbeklädnad till ventilationslösningen i stora salongen”

– Jørn Treldal, Civilingenjör på Rambøll

Extrem akustikstandard

Ljudkravet hade satts till hela PNC 15, vilket ställer mycket höga krav på ljuddämpning, inte minst i de låga frekvensbanden. Det är faktiskt en ljudnivå så låg att den inte kan uppfattas av det mänskliga örat. Till och med mätningen kan ställa till problem. Eftersom tilluftsdon alltid själva genererar ljud, så var detta en av de produkter som var ljudmässigt kritiska. Dels skulle PNC 15 uppfyllas, dels skulle det kombineras med arkitektens bestämda uppfattning om design och utförande av själva donen.

Fullskaligt test

För att kunna mäta och utveckla ventilationslösningen för Köpenhamns operahus byggde Lindab upp två kompletta fullskalemodeller för såväl parkett som balkong med totalt 24 tilluftsdon. Något som gav oss fullständiga möjligheter att mäta och dokumentera luftströmmar, ljudtryck och effektbehov på ett effektivt och verklighetstroget sätt för att sen kunna presentera en färdig lösning till ägare, konsult och arkitekt.

41 000 m2 frisk luft

Samtliga luftdon i stora salongen med plats för 1700 personer har försetts med tilluft från stora tryckkammare under stolarna som via kanalsystem och ljuddämpare är förbundna med själva fläktaggregaten. Att placera tilluften under stolen är idag en vedertagen praxis i auditorier av denna typ. Över 1 700 Lindabdon, varav många med skräddarsydda galler för byggnadens kurvatur, förser byggnadens 41 000 kvm med frisk luft.

Använda produkter