Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo
Choose languge
Logga in

Gothia Towers och Svenska Mässan i Göteborg

Norra Europas största hotell, Gothia Towers i Göteborg, och intilliggande Svenska Mässan, är inte endast en trivsam koncentration av hotellkomfort och mötesplatser av högsta klass. Det är också en samling inneklimatlösningar från Lindab i en klass för sig.

Hotellets tre karaktäristiska torn, och det stora intillliggande mässkomplexet Svenska Mässan, bildar en värld för sig och en Göteborgssiluett som få missar. När hotellets första torn färdigställdes 1984 valde man att exkludera kyla på rummen. Men under 1995 installerades kylbafflar från Lindab. Sen dess har Lindabs inneklimatprodukter blivit en del av den komfort och trivsel som Gothia Towers och Svenska Mässan erbjuder alla sina gäster och besökare.

"Våra gäster förväntar sig med all rätt ett trivsamt inneklimat, med komfortabla temperaturer i sina rum och i hotellets alla övriga utrymmen. Det löser vi genom att välja och arbeta med leverantörer som genom sina tekniska lösningar skapar förutsättningar för just detta.”

- Elisabeth Thomson, hotelldirektör på Gothia Towers

Mest fördelaktiga lösningen

”Lindab kunde erbjuda den mest fördelaktiga bygghöjden och kylkapaciteten och fanns mest lämpad för ändamålet. Eftersom enhetliga leveranser är en fördel i projekt som dessa, valdes Lindabs kylbafflar också för den övriga renoveringen och uppgraderingen av East Towers olika delar samt för de återkommande renoveringar som följde 2002, 2006 och 2010,” berättar Peter Cottman på teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren AB

Hotellet växer

Under 2013 slutfördes påbyggnationen av East Tower med 6 nya våningar, för att skapa utrymme för premiumdelen Upper House. Där installerades Lindabs spaltspridare i spa-avdelning och konferensrum, ett luftdon som med sin stilrena, diskreta form är väl lämpat för dessa exklusiva delar av hotellet. I Upper House bar svarar ett antal Lindab Plexus bafflar för kyld tilluft. När slutligen Tower 3 byggdes 2011-2014 så valdes återigen Professor för alla publika delar som t.ex. konferensrum och restauranger.

Svenska Mässan

Även i Svenska Mässans hallar finns Lindabs kylprodukter installerade i stor omfattning. Där kan en mängd installationer med Lindab Carat skymtas högt upp under taken. Denna kylbaffel har monterats hängande och arbetar med s.k. våt kyla, alltså där kondensutfällning tillåts. När kylbafflarna är i drift så hamnar kondensvattnet dock inte som regn på mässbesökarna, utan samlas upp av Lindabs takavvattningsrännor placerade under varje baffel. En unik och lite udda lösning, men som verkligen kan ge de stora kyleffekter som behövs när mässgolven är fyllda.

Över 1000 bafflar och don

Idag sitter närmare 1 000 kylbafflar och don i merparten av Gothia Towers rum, i restauranger, konferensrum och i ett flertal publika utrymmen. ”En avgörande faktor för oss är hög tillförlitlighet och säker funktion. Med 1 200 rum, ca 60 konferensrum, restauranger, barer och den omfattande mässdelen, så måste vi helt enkelt ha robust teknik och system som fungerar. Där har vi bra erfarenhet från Lindabs olika inneklimatprodukter,” berättar Patrik Albertsson, projektledare fastighet på Gothia Towers och Svenska Mässan.

”Ventilation och inneklimat är utan tvekan en viktig trivsel- och komfortfaktor för högklassiga hotell som vårt, därför har vi alltid prioriterat det."

- Elisabeth Thomson, hotelldirektör på Gothia Towers.

Använda produkter