Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo
/frontend/shared/header/languagechooser
/frontend/shared/header/languagechooser
Logga in

Lindab lanserar EPD för takavvattningssystem - ett viktigt steg mot grönare byggnader

PressmeddelandeFEB 02, 2023 10:03 CET

För att öka transparensen kring sina produkters miljöpåverkan har Lindab tagit fram en EPD för sina takavvattningsprodukter. EPD:er är en del i Lindabs produktutveckling mot mer hållbara produkter och ger kunden en enkel orientering och transparenta möjligheter när det gäller livscykelbedömning.

Byggbranschen står för ungefär 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, enligt Boverket. Ett viktigt steg för att minska dessa utsläpp och skapa mer hållbara byggnader är att ha kunskap om en byggnads miljöpåverkan. En EPD (Environmental Product Declaration) kan ses som en innehållsdeklaration av en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel och anses av EU-kommissionen som en grundsten för att mäta en byggnads hållbarhet.

– Med en EPD kan byggherren göra informerade uttalanden om byggnadens miljöpåverkan, en viktig faktor för hållbarhetscertifieringar som BREEAM, LEED eller Miljöbyggnad. Med ökande press på byggbranschen att göra byggnader mer hållbara kommer information av denna typ att vara ett urvalskriterium för produkter i framtiden, på samma nivå som pris, design eller kvalitet, säger Cecilia Cederek, Lindabs hållbarhetsspecialist.

Ett komplext arbete

Lindab har ett dedikerat team som samlar in och bearbetar data för deras EPD:er, ett komplext arbete som granskas från flera håll. En EPD tar hänsyn till materialets råvaruutvinning, tillverkningsprocess, användning och all transport mellan de olika stegen - under hela produktens livstid.

– Ett kretslopp från vagga till grav som ska vara helt transparent där man ska kunna jämföra och värdera de olika stegen utifrån samhällsnytta och klimatavtryck. Det här är den tolfte EPD vi tagit fram inom koncernen och arbetet fortsätter med fler produktområden, avslutar Cecilia Cederek.

Lindabs EPD för takavvattning uppfyller ISO 14025 och EN-standarden EN 15804+A2.