Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo
Choose languge
Logga in

Lindab levererade portar till ett 15 000 m2 stort byggprojekt

PressmeddelandeDEC 01, 2021 08:00 CET
Portar från Lindab

Hösten 2019 flyttade mer än 400 medarbetare från Göteborgs kommuns Kretslopp och Vattenförvaltning in i en ny byggnad. Lindab levererade 32 portar till förvaltningens nya huvudkontor som har ritats av Liljewall arkitekter och projekterades och uppfördes av Higab.

Kretslopp och Vatten är den förvaltning på Göteborgs kommun som ansvarar för vattenförsörjning, avloppshantering samt insamling och återvinning av hushållsavfall. I dag är förvaltningens medarbetare utspridda på sju platser i Göteborg och den nya byggnaden på 15 000 m2 samlar merparten av förvaltningens medarbetare.

Fokus på kunskapsdelning
Liljewall arkitekter har designat byggnaden för Higab, som ansvarade för projekteringen och uppförandet av förvaltningens nya lokaler. Kommunens ambition med den nya byggnaden är att optimera förvaltningens arbetsprocesser, bland annat genom att säkerställa att utförare och planerare kan dela kunskaper och erfarenheter i det vardagliga arbetet genom samlokaliseringen. För att främja detta har byggnaden designats med fokus på mötesplatser och transparens i en modern kontorsmiljö, som även ser till att de anställda får en bättre arbetsmiljö. Byggnaden är granne till Alelyckans vattenverk från 1949 och har arkitektoniska referenser till detta. Byggnaden uppfördes dessutom i gult tegel som är karakteristiskt för många av Göteborgs byggnader.

Porten till effektiv avfallshantering
Lindab levererade 32 specialdesignade portar till projektet och de skräddarsydda portarna används till garagebyggnader, lagerbyggnader och verkstadsbyggnader. Specialdesignen säkerställer att Lindabs portar är utformade för att uppfylla förvaltningens specifika behov, men specialdesignen innebär också att portarna är en naturlig del av det arkitektoniska uttrycket samtidigt som de är ett driftsäkert och underhållsvänligt val. De specialtillverkade portarna har utvecklats i nära samarbete mellan Lindab och port-monteringsföretaget UK Portservice AB, som har skräddarsytt portarna för byggnaden.

André Linder från UK Portservice AB understryker att Lindabs portar har utvecklats för effektiv montering, vilket påverkar den totala byggkostnaden positivt. "Vi har specialutvecklat de 32 portarna till byggnaden i nära samarbete med Lindab. Samarbetet med Lindab har lett till unika och specialdesignade lösningar som har utvecklats så att förvaltningens medarbetare enkelt kan utföra sitt arbete. Portarna är dessutom enkla att montera, vilket är en ekonomisk fördel för byggherren eftersom man sparar in på resurserna för denna del av bygget. Eftersom Lindabs portar dessutom har lång hållbarhet är det också ett klokt val sett i ett totalekonomiskt perspektiv", säger André Linder.

Anders Nilsson, arkitekt och delägare i Liljewall, berättar om orsaken till att man valde Lindabs portar: "Vi valde Lindabs portar till projektet, eftersom de med sin höga andel glas skapar en behaglig arbetsmiljö i byggnaden och ger en god överblick över vad som händer på lastgårdarna utomhus. Eftersom portarna även fungerar som fönster ger de en god totalekonomi för hela byggnaden. Det har också varit viktigt att Lindab har skräddarsytt sina lösningar så att de anpassar sig efter det övergripande arkitektoniska uttrycket. Dessutom är det avgörande att de klarar den hårda hanteringen som de utsätts för när kommunens sopbilar ska in och ut ur garaget eller på verkstad för service och underhåll."

Alex Løkkegaard, produktchef på Lindab, tillägger "Hos Lindab tänker vi grönt och samlar alla våra åtgärder för en hållbarare byggbransch under paraplyet "För ett bättre klimat", som även omfattar en miljövarudeklaration för hela livscykeln. Utöver att vi använder förnybar, grön energi i produktionen, använder vi även stål som har lång livslängd och som kan återanvändas ett oändligt antal gånger utan att det förlorar sina egenskaper. Våra portar är gjorda för att hålla i många år och deras resa slutar inte när de slutar att fungera, eftersom portarna är 98 % återvinningsbara och därmed naturligt är en del av den cirkulära ekonomin. Eftersom en allt större del av förvaltningens avfallsinsamling fokuserar på återvinning är Lindabs portar perfekta för det nya huvudkontoret".

Liljewall är arkitekter, Higab stod för projekteringen och entreprenaden, UK Portservice AB levererade och monterade Lindabs portar, medan Kretslopp och Vatten var byggherre.

Läs mer om Lindabs portar här >> https://www.lindabportxpert.se

Läs mer om projektet på Liljewalls hemsida.