Hoppa till huvudinnehållet
/frontend/shared/header/languagechooser
Person styr maskin i Lindabs fabrik

En säker arbetsplats

Alla medarbetare har tjänstegrupplivförsäkring, pensionsförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada samt avtalsgruppsjukförsäkring. Därutöver finns det tillval att göra samt individuella lösningar.

Lindab har en nollvision vad gäller skador relaterade till arbetet och lägger stor vikt vid förebyggande arbete för att minimera antalet arbetsplatsolyckor. I det systematiska arbetet ingår bland annat skyddsronder, riskbedömningar och trivselenkäter. De senaste fyra åren har vi minskat olyckorna med 47%, vilket gör att vi nu är nere på nio olyckor per miljon arbetade timmar (LTIF).