Hoppa till huvudinnehållet

DLDY

DLDY är försedd med inbyggda sidobafflar placerade utanför det anslutande breddmåttet. Ljuddämparen kan tillverkas i alla normalt förekommande kanaldimensioner.

Konstruktion

DLDY har yttermantel av trapetskorrugerad plåt för stabilitet och minskad risk för egensvängningar.
DLDY är utformad för lågt tryckfall med baffelkombinationer som dämpar lågfrekvent ljud väl.
Isoleringsmaterialet är utvecklat för goda ljudegenskaper, låg vikt och rensbarhet samt uppfyller krav för brandteknisk klass som obrännbar basskiva med ytskiktsklass 1 för temperaturer mellan –30 till 50 °C och krav för emissioner och mikroorganismer enligt BBR.

DLDY uppfyller krav enligt täthetsklass C.

DLDY levereras som standard försedd med skarvprofil typ LS, men kan även levereras med skarvprofil RJFP 20, RJFP 30 och i flänsat utförande. OBSERVERA att vid RJFP 30 och i flänsat utförande ökar längden på ljuddämparen med 50 mm.

Verktyg för dimensionering och projektering

Programmet LindQST eller DIMsilencer rekommenderas för snabbt val av ljuddämpare eller en komplett och snabb ljudberäkning av kanalsystemet.

Programmet CADvent erbjuder dimensionering i en miljö med 3D-modellering.

Datoriserad projektering kan där utföras med automatisk presentation av ljudnivåer, tryckfall mm.

EgenskapVärde
Visa produktbild-nr0